Dvije kuće u Murvici je projekt dvije stambene građevine za dva brata, istih prostornih uvjeta, ali različitih sadržaja i karaktera. Jedna je obiteljska kuća namijenjena stanovanju tročlane obitelji, dok je druga namijenjena za najam, tj. luksuzna vila. Planirana obiteljska kuća se sastoji od 2 stambene jedinice, katnosti Su+P+1 sa kosim krovom. Smještena je sa istočne strane zajedničkog obuhvata, na strmom terenu izduženom u smjeru sjever-jug. Na suterenskoj etaži je planirana zasebna stambena jedinica, te veliko spremište. Glavni ulaz je organiziran preko unutarnjeg stubišta i spremišta na sjevernoj strani. Stan je u potpunosti orjentiran na južnu stranu sa dvorom kao jedinom slobodnom pročelju. Na etažama prizemlja i 1. kata planira se druga stambena jedinica. U prizemlju su organizirani dnevni prostori kao što su: ulazni prostor, unutarnje stepenište, prostor za rad – „ured“, kupaonica i praona, te kuhinja s blagovaonicom i dnevnim boravkom. Na 1. katu smještene su 3 spavaće sobe: glavna, dječja i gostinjska, te zajednička kupaonica. Sadržaji u prizemlju su orjentirani prema dvorištu koje okružuje građevinu. Ovisno o orjentaciji i prostorima unutar volumena, dvorišta su tematizirana na glavnu terasu, začinski dvor, utilitarni dvor povezan s praonicom, te prostor za grill smješten u sjeveroistočnom uglu parcele. Dominatna je južna terasa natkrivena pergolom. Građevina je projektirana kao jednostavan, minimalno razveden volumen, karakterističan po duplom dvostrešnom krovištu koji jedan „masivniji“ volumen vizualno cijepa na dva manja. Vila za brata smještena je sa zapadne strane zajedničkog obuhvata, te je namijenjena u turističke svrhe. Koncipirana je kao sklop 2 volumena međusobno povezani stepenicama. Južni volumen je prizemni i u njemu se smješteni dnevni prostori kao što su kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak. Sa sjeverne strane se nadovezuje volumen stubišta sa WC-om u sredini koji povezuje volumen sa spavaćim sobama na sjevernoj strani. Sjeverni volumen je katnosti Pr+1, te se na obe etaže nalaze po dvije spavaće sobe sa kupaonicom. Ispod etaže prizemlja u punoj širini smještena je podrumska etaža sa garažom, teretanom, vinskom sobom i spremištem. Sjeverni i južni volumen su oblikovani kosim krovom, dok je središnji volumen oblikovan ravnim krovom. Gornji dio središnjeg volumena je u potpunosti ostakljen i naglašen vertikalnim brisolejima. Cijela građevina je zamišljena kao sklop malih volumena , u potpunosti uklopljenima u okolni kaskadni teren gdje svaka etaža ima direktan pristup na teren.

Lokacija : Murvica, otok Brač

Godina projektiranja: 2021

PDF brošura: PDF