Obiteljska kuća klasičnog i tradicionalnog izričaja, vizualno podjeljena u 2 slična volumena. Postojeći dio je suterenska etaža na koju se podižu još 2 pune etaže, i na sjevernom dijelu etaža visokog potkrovlja. Radis se o funkcionalnoj obiteljskoj kući koja je postavljena kao dvojna kuća, nu kojoj se na južnom dijelu nalaze 4 stambene jedinice, od kojih su na suterenskoj dvije postojeće stambene jedinice, te po jedna na etažama poviše. Na sjevernom dijelu je zatvorena garaža sa dva parkirna mjesta, te na etažama kata i visokog potkrovlja dvoetažni stan. Nove stambene jedinice(3 stambene jedinice) su dvosobne sa izlazima na terase – balkone sa zapadne strane. Konstrukcija zidova objekta je Porotherm blok d=25cm, međukatne konstrukcije su AB kao i krovna konstrukcija. Krov je dvostrešni sa nagibom i načinom slaganja kakav je karakterističan za Bol i dalmaciju, na jednom dijelu sa luminarom(istakom u krovu).

Lokacija : Bol, otok Brač

Godina projektiranja: 2020-2021

PDF brošura: PDF