Projektni zadatak je primarno spriječiti nastanak mogućeg klizišta (visinska razlika između puta ispod starog groblja te platoa starog groblja je u prosjeku 17m) kojeg smo osigurali AB potpornm zidom,te do njega i postojećeg starog groblja smjestili nove grobnice.

Lokacija : Ričice

Godina projektiranja: 2021

PDF brošura: PDF