Projektni zadatak je rekonstrukcija i nadogradnja postojećih građevina u Milni. Građevine se nalaze unutar turističke zone Bijaka, u sklopu turističkog naselja s obiteljskim hotelom i 2 vile s apartmanima. Postojeće građevine su zapuštene i neiskorištene, te se planira njihova rekonstrukcija u poslovno – turističke namjene, u svrhu pratećih sadržaja i unaprjeđenja ponude postojećeg turističkog naselja. Sklop pratećih sadržaja podijeljen je u dva volumena: zgrada recepcije i administracije, te terapeutska i wellness zgrada. Prva građevina se sastoji od suterenske i prizemne etaže, natkrivena sa dva dvostrešna krovišta položenim u smjeru sjever – jug, paralelno sa slojnicama terena. Na suterenskoj etaži smještena je glavna recepcija turističkog naselja s lounge zonom, te bar i mala kuhinja za serviranje doručka/jednostavnih jela s pripadajućim spremištem, sanitarni sklop za korisnike zgrade i prostorije za osoblje. Cijela etaža je orjentirana prema zapadu, jedinom slobodnom pročelju, preko kojeg se izlazi direktno na teren. Etaža prizemlja nije funkcionalno povezana sa suterenskom, već je samostalna cjelina na kojoj su smješteni administrativni uredi. Pristup je omogućen preko otvorenih vanjskih stepenica sa sjeverne strane. Oblikovno, prizemlje je podijeljeno na dva odvojena volumena povezana uzdužnom otvorenom komunikacijom, preko koje se pristupa u 4 administrativna sklopa. Terapeutska i wellness zgrada sastoji se od podrumske i prizemne etaže, te krovne terase s izlazom preko središnjih komunikacija. Pristup podrumu je omogućen direktno s terena preko postojećeg otvora sa zapadne strane, te preko unutarnjih središnjih komunikacija. Na toj etaži smješteni su pretežno wellnes sadržaji kao što su 2 sobe za masažu, sauna, frizerski i kozmetički salon, pripadajući sanitarni blok, mala wellnes recepcija, te praonica, pomoćni prostori za osoblje i soba za tehniku. Cijela etaža je koncipirana kružno oko središnjih stepenica s liftom. Glavni ulaz u prizemlje je smješten na zapadnoj strani, preko vjetrobrana iz kojeg se ulazi u centralni hall sa komunikacijama, čekaonicom i recepcijom. Oko centralnog hall-a smješteni su terapeutski sadržaji kao što su: dvorana za vježbanje, 4 sobe za tretmane, 2 sobe za individualne preglede i prolaz prema bazenskom sklopu. Bazenski sklop je sastavljen od pripadajućeg sanitarnog čvora s tuševima i garderobama i unutarnjeg dijela bazena s kadama za hidroterapiju. Unutarnji dio bazena je povezan s vanjskim dijelom pomoću termo zavjese. Ploha ravnog krova je organizirana kao krovna terasa na koju se pristupa preko središnjih komunikacija.

Lokacija : Milna, otok Brač

Godina projektiranja: 2019-2021

PDF brošura: PDF